трансхуманизъм и роботи Праистория (доисторическо общество) е термин, използван да опише периода преди появата на писмеността. Датира от създаването на Вселената (преди около 14 млрд. г.), но понятието най- често се използва, за да опише периода, когато вече има живот ...